cs

Výpočet osvětlení

Každý projekt je jedinečný a zaslouží si pozornost. Každá změna musí být vhodně naplánována a navržena, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

Součástí každého našeho projektu je světelně-technický výpočet, který zahrnuje návrh vhodného osvětlení podle příslušných norem. Zároveň zohledňuje důležité faktory, které mají vliv na výsledek (počet svítidel, příkon světelné soustavy apod.). Mezi tyto faktory patří například činitel údržby světelné soustavy, odrazivost jednotlivých stěn, životnost použitých svítidel apod.

Výsledkem je pro Vás návrh nejvhodnějšího typu osvětlení při dosažení co nejvyšší efektivity (nízké provozní náklady), vysoké spolehlivosti (minimální náklady na údržbu) a splnění příslušných norem. 

Výpočty provádíme pro interiéry (rezidence, kanceláře, obchody, haly, výroba apod.) i exteriéry (komunikace, venkovní prostory, parkoviště, sportoviště apod.)

Jak navrhnout správně osvětlení?

Máme pro Vás několik tipů, jak postupovat při výběru vhodného osvětlení.

Veřejné osvětlení

Každý projekt začíná správným návrhem. Při návrhu je nutné vzít v úvahu řadu faktorů, které ovlivňují výsledný efekt, splnění požadovaných norem, dosažení úspory a zajištění spolehlivosti a dlouhodobého provozu bez vysokých nákladů na údržbu.

Připravili jsme pro Vás jednoduchý návrh, jaká svítidla veřejného osvětlení, resp. jaký příkon svítidel je minimálně nutný pro zajištění požadovaných hodnot osvětlenosti dle příslušných norem na základě typu komunikace, její šířky, výšky sloupů a jejich roztečích.

Díky účinným optikám je možné dosáhnout značných vzdáleností mezi sloupy při splnění norem. Nastavením funkcí konstantního světelného toku nebo stmívání během noci lze docílit významných úspor a prodloužit životnost svítidel.

V případě jakýchkoli dotazů pro Vás rádi zpracujeme návrh.  

Skladový prostor

Osvětlení skladových prostor, ať už volných prostor nebo skladových a regálových uliček je důležité z hlediska použitých svítidel a optik. Při použití efektivního rozložení světelného toku v rámci daného prostoru je možné dosáhnout významných úspor oproti svítidlům, které dané optiky nemají.

Důležitým parametrem je taktéž osvětlenost uliček s ohledem na určení těchto prostor, tzn. zda se jedná o skladové uličky, skladové uličky se stálým provozem osob nebo například o prostory, kde probíhá čtení etiket ze skladovaných produktů.

Při plánování osvětlení skladů je zároveň důležité vzít v úvahu, zda není vhodné použít pohybové senzory, jasoměry pro zjištění intenzity vstupujícího slunečního záření skrze světlíky nebo řídící systémy s možností nastavení různých světelných scén.

 V případě jakýchkoli dotazů pro Vás rádi zpracujeme návrh. 

Fotbalové hřiště

Každá úroveň hřiště má různé požadavky, rozdělení je možné provést na 3 základní skupiny: tréninkové hřiště, krajská soutěž, ligová soutěž, kde se jednotlivé požadavky liší zejména v průměrné osvětlenosti pro dané hřiště.  

Pro návrh vhodného osvětlení je důležité zadat následující parametry jako například počet sloupů, který je možný pro daný prostor použít, optimální výška sloupů s ohledem na okolní prostředí, jaké jsou prostory v okolí hřiště (zástavba rodinných domů, městské prostředí, volný prostor apod.)

Při návrhu je nutné navrhnout taková svítidla, která budou osvětlovat daný prostor a minimálně ovlivňovat okolní prostory rušivým světlem. Díky vhodným asymetrickým optikám je možné tohoto efektu docílit.

V případě jakýchkoli dotazů pro Vás rádi zpracujeme návrh. Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.